Aktualności

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

01-03-2016

W związku z zakończeniem obrad panelu członków KOP, którego posiedzenie odbyło się w dniu 19 lutego br., publikujemy wyniki oceny strategicznej projektów złożonych w ramach makroregionu III w zakresie studiów I stopnia w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15.

W trakcie obrad ww. posiedzenia panelu członków KOP ocenie strategicznej poddano 4 projekty, z których do dofinansowania wyłoniono 1 projekt.

Poniżej publikujemy pełną listę projektów,  które w wyniku oceny merytorycznej lub strategicznej zostały zakwalifikowane do dofinansowania:

  • w ramach makroregionu I w zakresie studiów I stopnia na kierunku praca socjalna,
  • w ramach makroregionu II w zakresie studiów I i II stopnia na kierunku praca socjalna,
  • w ramach makroregionu III w zakresie studiów I stopnia na kierunku praca socjalna.


Ponadto, zgodnie z artykułem 44, ust 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie  POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15.

 

Pliki do pobrania

  • Lista projektów, które w wyniku oceny merytorycznej lub strategicznej zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach makroregionów I, II i III w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 - pobierz plik
  • Skład Komisji Oceny Projektów w konkursie POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS