Dla słabo widzących

01-10-2020

Aktualności

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16

25-02-2016

W dniu 12 lutego 2016 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 na realizację projektów dotyczących zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,  ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 trwał od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 12 lutego 2016 r. W odpowiedzi na konkurs do DWF wpłynęło 30 wniosków o dofinansowanie projektów. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 500 000,00 PLN.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które wpłynęły do Departamentu Wdrażania EFS w odpowiedzi na ww. konkurs.
 

Pliki do pobrania

  • Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 -  pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS