Aktualności

Harmonogram prac KOP w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej PO WER

16-02-2016

W dniu 5 lutego 2016 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego PO WER, mającym na celu przeprowadzenie szkoleń dostarczających wiedzę umożliwiającą tworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej PO WER trwał od dnia 25 stycznia 2016 r. do dnia 5 lutego 2016 r. W odpowiedzi na konkurs do DWF wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie projektów.

Zgodnie z założeniami konkursu, szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla przedstawicieli władz samorządu gminnego oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostaną przeprowadzone na terenie następujących makroregionów:

  • makroregion centralny obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie,
  • makroregion południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie,
  • makroregion wschodni obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie,
  • makroregion północno-zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.


Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę wskazaną dla każdego makroregionu.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które wpłynęły do Departamentu Wdrażania EFS w odpowiedzi na ww. konkurs.
 

Pliki do pobrania

  • Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 -  pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS