Aktualności

Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16

08-02-2016

Informujemy, że zmianie uległ rodział 16 Regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03.00-005/16, który został uzupełniony o zapis dotyczący możliwości anulowania konkursu:

„Rozdział 16 Postanowienia końcowe otrzymuje następujące brzmienie

  1. Regulamin konkursu może ulegać zmianom w trakcie trwania konkursu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu regulamin nie zostanie zmieniony w sposób, który skutkowałby nierównym traktowaniem wnioskodawców, chyba, że konieczność jego zmiany będzie wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. W przypadku zmiany regulaminu IOK zamieści na swojej stronie internetowej informację o zmianie regulaminu, aktualną treść regulaminu, uzasadnienie oraz termin, od którego zmiana obowiązuje.
  3. MRPiPS zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej.”


Regulamin został zaktualizowany zgodnie z opisana zmianą.

 

Pliki do pobrania

  • Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16 - AKTUALNY - pobierz plik
  • Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16 z dn. 30.12.2015 r. - NIEAKTUALNY - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS