Aktualności

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu uzupełniającego nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

08-02-2016

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 w ramach II Osi priorytetowej PO WER trwał od dnia 18 stycznia 2016 r. do dnia 1 lutego 2016 r.

W odpowiedzi na konkurs do DWF wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi 7 760 000,00 zł.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które wpłynęły do Departamentu Wdrażania EFS.

 

Pliki do pobrania

  • Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 -  pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS