Aktualności

Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze „Integracja społeczna”

04-02-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej” II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) przeprowadziło procedurę naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, w obszarze „Integracja społeczna”.

Dodatkowy nabór został przeprowadzony w celu zapewnienia wyboru kandydatów na ekspertów, posiadających wiedzę i doświadczenie zapewniające odpowiednią ocenę projektu dotyczącego instrumentów finansowych wykorzystywanych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

W wyniku przeprowadzonej analizy przekazanych dokumentów aplikacyjnych, do wykazu ekspertów wpisano 7 osób.
 

Pliki do pobrania

  • Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze „Integracja społeczna” w dziedzinie „Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” -  pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS