Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie metodologii prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji

29-01-2016

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zaprasza do składania ofert na  opracowanie metodologii prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierającej minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projektu narzędzia do wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww. monitoringu.

Oferty (wg załączonego formularza) wraz ze skanami ww. dokumentów należy przesyłać do 5 lutego 2016 r., do godz. 16.00 w wersji elektronicznej, na adres mailowy: marlena.konczak@mrpips.gov.pl.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Umowa zawarta z Wykonawcą będzie opierała się na wzorach umów obowiązujących w MRPiPS.

Po wyborze wykonawcy zastrzegamy sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia uwzględniający kryteria wyboru ofert wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy oraz Formularz Ofertowy zostały zamieszczone w plikach do pobrania pod niniejszą wiadomością.

Dodatkowe informacje:

Pani Marlena Kończak, tel.: 22 461 63 46 e-mail: marlena.konczak@mrpips.gov.pl

Usługa zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS