Aktualności

Wybór ekspertów na potrzeby procedury odwoławczej

29-01-2016

Podczas naboru wpłynęło 61 ofert w terminie, w tym 3 oferty po terminie. Dokonano analizy życiorysów oraz dokumentów, które zgodnie z ogłoszeniem osoby zobowiązane były dostarczyć w odpowiedzi na ogłoszenie. Spośród ekspertów wyrażających chęć przygotowywania protestów w 2016 roku, wybrano pierwszych 10 osób, bazując na doświadczeniu zawodowym w zakresie oceny wniosków i przygotowywania projektów protestów oraz deklarowanej do rozpatrzenia liczby protestów:

Stefan Bolesław Chabiera
Anna Iza Chamera
Małgorzata Sylwia Grabkowska
Monika Gulińska
Sylwia Kwatek
Artur Proć
Anna Maria Ratajczak
Dariusz Rutkowski
Renata Monika Rudnicka
Monika Wójcik

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS