Aktualności

Informacja dotycząca przejawów nadużyć finansowych i korupcji

10-12-2015

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest przeciwny przejawom nadużyć finansowych i korupcji w prowadzeniu swojej działalności. Wszyscy pracownicy Instytucji Pośredniczącej PO WER zobowiązani są do stosowania Polityki przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym, wprowadzonej Zarządzeniem nr 23 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 czerwca 2015 r. oraz Strategii przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych oraz korupcji dla Departamentu Wdrażania EFS z 1 grudnia 2015 r.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wprowadzone zostały dodatkowe mechanizmy zapobiegania nadużyciom finansowym i korupcji, a także ich wykrywania.

Do najczęściej identyfikowanych nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych należą: konflikt interesów, przerabianie dokumentów (fałszerstwo), zmowy przetargowe oraz działania o znamionach korupcji.

Zjawiska te oraz mechanizmy walki z ich występowaniem - w szczególności przy wykorzystaniu środków unijnych - zostały szerzej omówione w dokumencie pt. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”, opracowanym przez Komisję Europejską. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, dokument ten publikujemy na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach internetowych:

Pliki do pobrania

  • Informacja dotycząca przejawów nadużyć finansowych i korupcji pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS