Aktualności

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

25-01-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 pt. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego

 
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w poniższym zakresie:
  • w ramach Makroregionu II w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny,
  • w ramach Makroregionu IV w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.
W dziale pliki do pobrania publikujemy listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 w ramach ww. makroregionów.|

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie IOK opublikuje pozostałe listy projektów wybranych do dofinansowania, jak również  po rozstrzygnięciu konkursu w ramach wszystkich makroregionów w zakresie obu specjalizacji zamieści listę prezentującą skład komisji oceny projektów w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15.

Pliki do pobrania

  • Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 - Makroregion II - pobierz plik
  • Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 - Makroregion IV - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS