Aktualności

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16

18-01-2016

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 r. (poniedziałek) w godz. 12.00-15.00 w siedzibie Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, przy ul. Tamka 1 (sala konferencyjna, parter).

Przedmiotem konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 jest dofinansowanie projektów, mających na celu przeprowadzenie szkoleń dostarczających wiedzę umożliwiającą tworzenie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, skierowanych do władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca zapewni przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek samorządu gminnego oraz pracowników jednostek samorządu gminnego odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie jednego z czterech makroregionów. Makroregiony obejmować będą granice administracyjne obecnych województw.
 

Makroregion Województwa Minimalna liczba osób przeszkolonych Alokacja (PLN)
Centralny - łódzkie
- mazowieckie
- kujawsko-pomorskie
806 osób  2 050 000
Południowy - małopolskie
- śląskie
- dolnośląskie
- opolskie
 811 osób  2 065 000
Wschodni - lubelskie
- podkarpackie
- podlaskie
- świętokrzyskie
 831 osób  2 115 000
Północno-zachodni - lubuskie
- wielkopolskie
- zachodniopomorskie
- pomorskie
- warmińsko-mazurskie
 839 osób  2 150 000
Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę wskazaną dla każdego makroregionu.


Spotkanie będzie służyło wyjaśnieniom zapisów Regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele MRPiPS odpowiedzą na pytania dotyczące treści Regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania. Uprzejmie proszę o przesłanie pytań na adres mailowy szkolenia@kapitalludzki.gov.pl do dnia 21 stycznia br.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na spotkanie zapraszamy wyłącznie przedstawicieli Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie, takich jak:

  • instytucje szkoleniowe;
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty ekonomii społecznej;
  • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
  • instytucje publiczne;
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
  • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.


Podczas rejestracji prosimy o podanie w polu „Treść”, jaki podmiot z wymienionych powyżej Państwo reprezentują.

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

 

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS