Aktualności

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 2.8 PO WER

11-01-2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej publikuje listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 5 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.
 

Pliki dopobrania

  • Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS