Dla słabo widzących

27-11-2022

Aktualności

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

23-12-2015
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończył ocenę strategiczną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. 
 
W związku z zakończeniem obrad panelu członków KOP, którego posiedzenie odbyło się w dniu 18 grudnia br. publikujemy wyniki oceny strategicznej w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15.
 
Podczas obrad w ramach ww. posiedzenia panelu członków KOP ocenie strategicznej poddano 2 wnioski, z których do dofinansowania wyłoniono 1 wniosek  na podstawie spełnienia kryterium strategicznego.

Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania na podstawie spełnienia kryterium strategicznego w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15. Ponadto, zgodnie z artykułem 44, ust 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę prezentującą skład komisji oceny projektów w konkursie  POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15.

Pliki do pobrania

  • Lista projektów po ocenie strategicznej w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 pobierz plik
  • Skład Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS