Aktualności

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

16-12-2015

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną, w tym etap negocjacji, wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. 

Spośród 4 wniosków podlegających ocenie merytorycznej (w tym 1 wniosek skierowany do oceny merytorycznej w wyniku uwzględnionego protestu) 2 przeszły pozytywną ocenę merytoryczną i zostały skierowane do kolejnego etapu oceny – oceny strategicznej.
 

Pliki do pobrania

  • Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS