Aktualności

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

04-12-2015
Zgodnie z harmonogramem konkursu w dniu 27 listopada 2015 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej” ogłoszonym w ramach II Osi Priorytetowej PO WER.
 
Obecnie Instytucja Ogłaszająca konkurs (IOK) rozpoczęła proces negocjacji z Wnioskodawcami, których projekty zostały ocenione pozytywnie.
 
Po zakończeniu negocjacji IOK opublikuje listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej.
 
Informacje o rozpoczęciu negocjacji bądź o negatywnej ocenie wniosku IOK przekaże Wnioskodawcom w drodze korespondencji pisemnej.
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS