Dla słabo widzących

27-11-2022

Aktualności

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15

27-11-2015

Publikujemy listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku prac.

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15, dotyczącym utworzenia narzędzia służącego ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia szczebla lokalnego, regionalnego oraz centralnego w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców oraz koncepcja jego wdrożenia.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

 

Pliki do pobrania

  • Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS