Dla słabo widzących

27-11-2022

Aktualności

Zakończono ocenę merytoryczną wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

25-11-2015

Zgodnie z harmonogramem konkursu w dniu 23 listopada 2015 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 ogłoszonym w ramach I Osi priorytetowej PO WER.

Obecnie Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) rozpoczęła proces negocjacji z Wnioskodawcami, których projekty zostały ocenione pozytywnie.

Po zakończeniu negocjacji i rozstrzygnięciu konkurs IOK opublikuje listę rankingową.

Informacje o rozpoczęciu negocjacji bądź o negatywnej ocenie wniosku, IOK przekaże Wnioskodawcom w drodze korespondencji pisemnej.

Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS