Aktualności

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15

20-11-2015
W dniu 10 listopada 2015 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku prac, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie narzędzia służącego ocenie jakości Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców. 
 
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej PO WER trwał od dnia 30 października 2015 r. do dnia 10 listopada 2015 r. W odpowiedzi na konkurs do DWF wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów
 
W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden projekt.
 
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 3 000 000,00 PLN.
 

Pliki do pobrania

  • Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr OWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 - pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS