Dla słabo widzących

27-11-2022

Aktualności

Wyniki konsultacji społecznych założeń konkursu na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej

18-11-2015
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) w dniach od 18 do 28 września 2015 r. prowadził konsultacje społeczne założeń kryteriów wyboru projektów do konkursu pt. „Kompleksowe działania na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową".
 
Otrzymaliśmy 28 uwag z 5 organizacji lub instytucji. Wyniki konsultacji zostały zamieszczone w zestawieniu uwag wraz ze sczegółowym uzasadnieniem o przyjęciu bądź odrzuceniu uwagi przez IP.
 
Dodatkowo informujemy, że kryteria wyboru projektów do w/w konkursu będą przedmiotem oceny Instytucji Zarządzającej PO WER oraz przedstawicieli Komitetu Monitorującego. W związku z tym obecnie założone kryteria mogą ulec zmianie w wyniku uwag zgłaszanych podczas obrad komitetu. 
 
Dziękujemy wszystkim organizacjom oraz instytucjom, zaangażowanym w konsutlacje, za przesłane do IP uwagi.
 

Pliki do pobrania

  • Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu założeń kryteriów wyboru projektów do konkursu w ramach Działania 2.7 PO WER - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS