Aktualności

Nabór ofert na opracowanie metodologii monitoringu jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościam

17-11-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na  opracowanie metodologii prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierającego minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projektu narzędzia do wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww. monitoringu.

 
Oferty (wg załączonego formularza) wraz ze skanami ww. dokumentów należy przesyłać do 27 listopada 2015 r., do godz. 12.00 w wersji elektronicznej, na adres e-mail:
 
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 
Umowa zawarta z Wykonawcą będzie opierała się na wzorach umów obowiązujących w MPiPS. Po wyborze wykonawcy zastrzegamy sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia. 
 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia uwzględnia kryteria wyboru ofert wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy. Dokumenty dostępne w punkcie: pliki do pobrania
 
Dodatkowe informacjie: Marlena Kończak, tel.: 22 461 63 46, e-mail:
 
Usługa zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Pliki do pobrania

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS