Aktualności

Nabór ofert na szkolenie nt. Metodyki doboru próby w procesie kontroli projektów PO WER dla pracowników MPiPS

13-11-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w okresie 07.12 – 18.12.2015 r. jednodniowego szkolenia nt. Metodyki doboru próby w procesie kontroli projektów PO WER dla maksymalnie 30 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia uwzględniający kryteria wyboru ofert wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy oraz Formularz Ofertowy zostały zamieszczone w plikach do pobrania pod niniejszą wiadomością.

Oferty należy przesyłać do dnia 20 listopada 2015 r. w wersji elektronicznej na adres mailowy: przemyslaw.kowalkowski@mpips.gov.pl.
 
Dodatkowe informacje:
Przemysław Kowalkowski, tel. 22 461 63 40, e-mail: przemyslaw.kowalkowski@mpips.gov.pl
 
Usługa zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Pliki do pobrania

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS