Aktualności

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

30-10-2015
Publikujemy listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15, ogłoszonym w ramach II Osi PO WER, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku prac.
 
Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr  POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15, dotyczącym zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, który służy realizacji „Gwarancji dla młodzieży”.

Spośród 26 wniosków złożonych podczas naboru:
  • 25 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej,
  • 1 wniosek został odrzucony z powodu niespełniania kryteriów wyboru projektów ocenianych podczas oceny formalnej

Pliki do pobrania

  • Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS