Dla słabo widzących

27-11-2022

Aktualności

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

21-10-2015

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej PO WER trwał od dnia 28 września 2015 r. do dnia 12 października 2015 r. W odpowiedzi na konkurs do DWF wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie projektów. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 000 000,00 PLN.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które wpłynęły do Departamentu Wdrażania EFS w odpowiedzi na ww. konkurs.
 

Pliki do pobrania

  • Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS