Aktualności

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

08-10-2015

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER.

Spośród 16 wniosków złożonych podczas naboru, 14 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej, natomiast 2 wnioski zostały odrzucone z powodu niespełniania kryteriów wyboru projektów ocenianych podczas oceny formalnej.

 

Pliki do pobrania

  • Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS