Dla słabo widzących

27-11-2022

Aktualności

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

28-09-2015

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Spośród 9 wniosków złożonych podczas naboru, 3 wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalna i zostały skierowane do oceny merytorycznej, natomiast 6 zostało odrzuconych z powodu niespełniania kryteriów ocenianych podczas oceny formalnej.

Poniżej publikujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr  POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15.
 

Pliki do pobrania

  • Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
wyszukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS