Aktualności

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

21-09-2015

W dniu 11 września 2015 r. Departament Wdrażania EFS zamknął nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej PO WER, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 w ramach II Osi priorytetowej PO WER, trwał od dnia 4 sierpnia 2015 r. do dnia 11 września 2015 r.
W odpowiedzi na konkurs do DWF wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi 15 000 000,00 zł.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które wpłynęły do Departamentu Wdrażania EFS.

 

Pliki do pobrania

  • Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS