Aktualności

Konsultacje projektu założeń konkursu w ramach Działania 2.7 PO WER

18-09-2015

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) odpowiada za opracowanie założeń konkursu służącego realizacji kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także za działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

 

Informacje ogólne

Ogłoszenie konkursu zaplanowano na I kwartał 2016 roku. Konieczne jest zatem opracowanie jego założeń i przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, jako wkładu do Rocznego Planu Działania PO WER na rok 2016. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, w celu zapewnienia poszanowania zasad wielopoziomowego zarządzania, a także zagwarantowania odpowiedzialności zainteresowanych podmiotów za planowane interwencje oraz korzystanie z doświadczenia i wiedzy stosownych podmiotów, niezbędne jest stosowanie zasady partnerstwa oraz konsultacji.

 

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych kryteriów wyboru projektów wszystkie zainteresowane podmioty oraz zachęcamy do zapoznania się ze wstępnym projektem fiszki konkursowej.

 

Konsultacjom społecznym podlegają wyłącznie wskazane w załączonej fiszce konkursu opisy kryteriów dostępu oraz kryteriów premiujących.

Zgodnie z zasadami PO WER, po zakończeniu konsultacji, kryteria zostaną skierowane do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu PO WER i w toku dalszych prac mogą ulegać zmianom.
 

Termin konsultacji

Konsultacje założeń konkursu prowadzone będą od 18 do 28 września 2015 r.
 

Kontakt

Komentarze, opinie i uwagi prosimy zamieszczać na formularzu składania uwag oraz przesyłać drogą elektroniczną, na adres e-mail:  

 

Pliki do pobrania

  • Fiszka konkursu - pobierz plik
  • Lista podmiotów do których skierowano indywidualną informację o konsultacjach projektu fiszki - pobierz plik
  • Formularz zgłaszania uwag - pobierz plik

 

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS