Aktualności

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

31-08-2015

Informujemy, że - ze względu na omyłkę pisarską - zmianie uległ zapis dotyczący wysokości wkładu własnego w Podrozdziale 21.1 b) ogólne kryteria horyzontalne (Część C Karty oceny merytorycznej) pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

"4. Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER?

    Uwaga: Na tym etapie, weryfikacji podlegać będzie wysokość wkładu własnego beneficjenta, tj. czy wkład własny wynosi co najmniej 3% wartości projektu."


Regulamin został zaktualizowany zgodnie z ww. zmianą.
 

Pliki do pobrania

  • Zaktualizowany Regulamin konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS