Aktualności

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

19-08-2015
Informujemy, iż w związku z postulatami zgłaszanymi przez potencjalnych projektodawców Instytucja Ogłaszająca Konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 (II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna) podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 15 września 2015 r. 
 
W związku z powyższym zapis w Rozdziale 1 Informacje ogólne o konkursie oraz w Rozdziale 11 Złożenie wniosku o dofinansowanie pkt 1, otrzymuje brzmienie:
 
„Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 11.08.2015 r. do dnia 15.09.2015 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem 8 (…)”.

Nowy termin naboru wniosków obowiązuje od dnia 19.08.2015 r.

Pliki do pobrania

  • Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 - 19.08.2015 r. (AKTUALNY) - pobierz plik
  • Opis zmian w regulaminie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 - 19.08.2015 r. - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS