Aktualności

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

17-08-2015

Informujemy, iż w związku z wnioskami zgłaszanymi przez potencjalnych projektodawców Instytucja Ogłaszająca Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 (II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER. Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych) podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naborów wniosków do 11 września 2015 r. 

W związku z powyższym zapis w Rozdziale 1 Informacje ogólne o konkursie oraz w Rozdziale 12 Złożenie wniosku o dofinansowanie pkt 1, otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 04.08.2015 r. do dnia 11.09.2015 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem 8 (…)”

Nowy termin naboru wniosków obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

 

Pliki do pobrania

  • Regulamin konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 - 17.08.2015 r. (AKTUALNY) - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS