Aktualności

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

14-08-2015

Informujemy, że w związku z interpretacją Instytucji Zarządzającej dotyczącej oceny projektu w sytuacji braku grupy docelowej w ramach planowanego typu operacji, zmianie ulegają zapisy regulaminu konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych PO WER.

Na podstawie przekazanej do Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą PO WER interpretacji w sprawie oceny projektu w sytuacji braku grupy docelowej, w rozdziale 16 regulaminu konkursu Ocena merytoryczna, podrozdział 16.1, 16.2, 16.3 dostosowano zapisy do zaleceń IZ PO WER.

Z uwagi na charakter konkursu, a także zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020, w którym dla tego typu operacji nie zaplanowano grupy docelowej, nie przewiduje się w ramach konkursu grupy docelowej, która bezpośrednio zostanie objęta wsparciem. W związku  z tym nie dokonuje się oceny tej części wniosku.

Szegółowy opis zmian znajduje się w dziale Pliki do pobrania.

Pliki do pobrania

  • Regulamin konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 - 14.08.2015 r. (AKTUALNY) - pobierz plik
  • Opis zmian Regulaminie z dnia 14.08.2015 r. - pobierz plik
  • Załącznik nr 3 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER - pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS