Aktualności

Roczny Plan Działania na rok 2015 dla Osi priorytetowej II PO WER 2014-2020

19-06-2015

Działając na podstawie uchwały nr 15 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznych Planach Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2015 rok, IZ PO WER w dniu 8 czerwca 2015 r. zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2015 dla Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER w obszarze kompetencji MPiPS.

Należy zaznaczyć, że niniejszy Plan zawiera część działań przewidzianych przez MPiPS do uruchomienia w roku 2015. Po zatwierdzeniu drugiej części Planu, opublikowana zostanie jego aktualizacja.

 

Pliki do pobrania

  • Roczny Plan Działania na rok 2015 dla Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS