Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pudeł archiwizacyjnych

09-07-2015

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na dostawę pudeł archiwizacyjnych

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2.

Oferty należy przesyłać do dnia 24 lipca 2015 r. w wersji elektronicznej na adres mailowy:

Ofertę należy przedstawić zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego (Załącznik nr 1) podając zarówno ceny netto, jak i brutto dostawy. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie. Po wyborze wykonawcy zastrzegamy sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.

Dodatkowe informacje: Mariusz Marciniak-Grodecki, e-mail: .

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Usługa sfinansowana zostanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Pliki do pobrania

Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS