Aktualności

Kolejne przesunięcie terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

19-06-2015

Informujemy, że ze względu na brak zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą PO WER (IZ PO WER) ostatecznej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 przesunięciu ulega termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy - Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W związku z powyższym w Rozdziale 13 Złożenie wniosku o dofinansowanie regulaminu konkursu, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 13 lipca 2015 r. do dnia 20 lipca 2015 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem 8 (…)”


(w miejsce: „Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem 8 (…)”)

Regulamin został zaktualizowany zgodnie z opisaną zmianą.
 

Pliki do pobrania

  • Regulamin konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 - wersja z dn. 19.06.2015 r. pobierz plik
Drukuj      Poleć znajomemu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS