Program Operacyjny Kapitał Ludzki - PO KL

04-12-2022

Nie przegap

Nowy serwis internetowy poświęcony PO WER w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

27-04-2016
Zapraszamy na nową stronę internetową poświęconą działaniom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. zobacz

Aktualności

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16

22-09-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16 ogłoszonym w ramach Działania 2.5 PO WER. zobacz

Zmiana listy rankingowej projektów w konkursie uzupełniającym nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15

16-09-2016
Instytucja Pośrednicząca dokonuje zmiany listy rankingowej projektów w konkursie uzupełniającym nr POWR.02.05.00-IP.03-00-003/15 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej PO WER. zobacz

Zmiana wzoru umowy w ramach regulaminu konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

07-09-2016
Zmiana wzoru umowy w ramach regulaminu konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zobacz

Sprawozdanie końcowe z realizacji Priorytetu II PO KL

01-09-2016
MRPiPS publikuje sprawozdanie końcowe z realizacji Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” PO KL zobacz

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 (woj. śląskie)

08-08-2016
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 publikujemy listę projektów w województwie śląskim, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. zobacz

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 (woj. lubuskie)

03-08-2016
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 publikujemy listę projektów w województwie lubuskim, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. zobacz

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 (woj. warmińsko-mazurskie)

15-07-2016
W związku z zakończeniem oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 publikujemy listę projektów w ramach województwa warmińsko-mazurskiego. zobacz
wyszukaj
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS