Aktualności

Konferencja "Realizacja i wdrażanie projektów przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Priorytecie I PO KL 2007-2013"

19-11-2014
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w konferencji "Realizacja i wdrażanie projektów przez CRZL w Priorytecie I PO KL. Efekty realizacji projektów", która odbędzie się 27 listopada 2014 r. w siedzibie MPiPS. zobacz

Termin uruchomienia Bazy Konkurencyjności

18-11-2014
1 grudnia 2014 r. zostanie uruchomiony system informatyczny służący do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności. zobacz

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

18-11-2014
Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. zobacz

Unieważnienie naboru ofert w celu wyłonienia wykonawcy szkolenia z zakresu finansów publicznych

12-11-2014
Informujemy o unieważnieniu procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie i organizację jednodniowego szkolenia dla pracowników Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS z zakresu finansów publicznych. zobacz

Unieważnienie naboru ofert w celu wyłonienia wykonawcy szkolenia z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego

12-11-2014
Informujemy o unieważnieniu procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie i organizację jednodniowego szkolenia dla pracowników Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego. zobacz

Unieważnienie naboru ofert w celu wyłonienia wykonawcy szkolenia z zakresu zamówień publicznych

12-11-2014
Informujemy o unieważnieniu procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie i organizację jednodniowego szkolenia dla pracowników Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS z zakresu zamówień publicznych. zobacz

Lista umów zawartych w październiku 2014 roku w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_14_2013

07-11-2014
Publikujemy listę umów podpisanych w październiku 2014 r. w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji”. zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//