Aktualności

Wyniki wyborów do komitetów monitorujących Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

12-12-2014
Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetu monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. zobacz

Lista umów zawartych w listopadzie 2014 roku w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_14_2013

10-12-2014
Publikujemy listę umów podpisanych w listopadzie 2014 r. w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji”. zobacz

Lista umów zawartych w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_11_2013

28-11-2014
Publikujemy listę umów zawartych w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_11_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. zobacz

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_16_2014

27-11-2014
Departament Wdrażania EFS w MPiPS ogłasza konkurs nr DWF_5.4.2_16_2014 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”. zobacz

Konferencja "Realizacja i wdrażanie projektów przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Priorytecie I PO KL 2007-2013"

19-11-2014
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w konferencji "Realizacja i wdrażanie projektów przez CRZL w Priorytecie I PO KL. Efekty realizacji projektów", która odbędzie się 27 listopada 2014 r. w siedzibie MPiPS. zobacz

Termin uruchomienia Bazy Konkurencyjności

18-11-2014
1 grudnia 2014 r. zostanie uruchomiony system informatyczny służący do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych zgodnie z zasadą konkurencyjności. zobacz

Wybory do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

18-11-2014
Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//