Aktualności

Sprawozdanie roczne za 2014 rok z realizacji Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16-04-2015
Publikujemy sprawozdanie roczne za 2014 rok z realizacji Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” PO KL. zobacz

Nabór ofert na wykonywanie prac administracyjno-biurowych na rzecz Wydziału Kontroli Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS

13-04-2015
Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert dotyczących wykonywania prac administracyjno-biurowych na rzecz Wydziału Kontroli (umowa zlecenie). zobacz

Projekt Ministerstwa Zdrowia nadzorowany przez MPiPS wyróżniony w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”

18-03-2015
Informujemy, że projekt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" realizowany przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Poddziałania 2.3.2 PO KL został wyróżniony w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”. zobacz

Zalecenia IZ PO KL dotyczące udzielania zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności

17-03-2015
Publikujemy zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące udzielania zamówień publicznych w trybie zasady konkurencyjności. zobacz

Nabór ofert na wykonywanie prac administracyjno - biurowych na rzecz Wydziału Kontroli Departamentu Wdrażania EFS

16-03-2015
Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert dotyczących wykonywania prac administracyjno – biurowych na rzecz Wydziału Kontroli (umowa zlecenie). zobacz

Szacowanie wartości usługi wykonania, dostawy oraz montażu tablicy ze szkła akrylowego z nadrukiem

13-03-2015
W celu oszacowania wartości zamówienia Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) zwraca się z prośbą o wycenę usługi wykonania, dostawy oraz montażu tablicy ze szkła akrylowego. zobacz

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego świadczenia usług cateringowych w 2015 r.

13-03-2015
W celu oszacowania wartości zamówienia Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny świadczenia usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych w 2015 roku. zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//