Aktualności

Rozeznanie rynku na opracowanie narzędzia (arkusza kalkulacyjnego) dla 3 projektów systemowych PO KL 2007-2013

16-01-2015
W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji cenowej za wykonanie usługi opracowanie narzędzia (arkusza kalkulacyjnego) dla 3 projektów realizowanych w ramach PO KL. zobacz

Lista podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_14_2013

15-01-2015
Informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2014 r. podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_14_2013. Publikujemy ostateczną listę umów zawartych w ramach przedmiotowego Konkursu oraz listę członków KOP i PE. zobacz

Harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_16_2014

14-01-2015
Publikujemy harmonogram kolejnych etapów oceny wniosków o dofinansowanie realizacji projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr DWF_5.4.2_16_2014. zobacz

Podpisanie Porozumienia dot. realizacji PO WER 2014-2020 przez MPiPS i Instytucję Zarządzającą

13-01-2015
13 stycznia 2015 r. w Warszawie podpisano Porozumienia pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) a Instytucjami Pośredniczącymi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). zobacz

Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 1.2 PO KL

09-01-2015
W dniu 22 grudnia 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pt. „Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac”. zobacz

Zasady dostępu do Bazy Konkurencyjności w ramach PO KL

07-01-2015
Publikujemy wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczące zasad dostępu do Bazy Konkurencyjności w ramach PO KL. zobacz

Zwolnienie beneficjentów PO KL z obowiązku publikowania ofert na portalu inwestycjawkadry.pl

07-01-2015
Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od 1 stycznia 2015 r. zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//