Nie przegap

Konferencja „Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny” – realizacja Priorytetu II PO KL

08-10-2014
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. zobacz

Konferencja „Zatrudnienie i integracja społeczna - Realizacja Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”

01-10-2014
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu I "Zatrudnienie i integracja społeczna" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). zobacz

Aktualności

Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego PO WER

15-10-2014
Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER). zobacz

Konferencja „Dobre rządzenie - Realizacja Priorytetu V (Działanie 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”

15-10-2014
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na ogólnopolską konferencję podsumowującą stan wdrażania Priorytetu V Dobre rządzenie (Działania 5.4 i 5.5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL). zobacz

Wyniki oceny merytorycznej projektów w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_15_2014

15-10-2014
Publikujemy wyniki oceny merytorycznej projektów poddanych ocenie podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), obradującej w dniu 3 października 2014 r. w ramach konkursu zamkniętego nr DWF_5.4.2_15_2014. zobacz

Nabór ofert w celu wyłonienia wykonawcy szkolenia z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego

14-10-2014
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla pracowników Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego. zobacz

Nabór ofert w celu wyłonienia wykonawcy szkolenia z zakresu zamówień publicznych

14-10-2014
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie zamówień publicznych w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. zobacz

Nabór ofert w celu wyłonienia wykonawcy szkolenia z zakresu finansów publicznych

14-10-2014
W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na organizację i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 30 pracowników Departamentu Wdrażania EFS w MPiPS w zakresie finansów publicznych. zobacz

Zakończono podpisywanie umów w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_12_2013

08-10-2014
Informujemy, iż w dniu 7 października 2014 r. podpisano ostatnią umowę o dofinansowanie projektu wyłonionego w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_12_2013 pt. „Wdrożenie standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”. zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//