Nie przegap

Konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER

28-08-2015
MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER na projekty dotyczące zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zobacz

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

27-08-2015
Publikujemy listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. zobacz

Aktualności

Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Integracja Społeczna” PO WER

28-08-2015
MPiPS jako Instytucja Pośrednicząca dla poszczególnych Działań II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, PO WER 2014-2020 publikuje listę ekspertów w dziedzinie „Integracja Społeczna" zobacz

Konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER

28-08-2015
MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.4 PO WER na projekty dotyczące zwiększenia zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy zobacz

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

27-08-2015
Publikujemy listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. zobacz

Nabór ofert na wykonywanie prac administracyjno - biurowych na rzecz Wydziału Kontroli i Odwołań Departamentu Wdrażania EFS

24-08-2015
Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania ofert dotyczących wykonywania prac administracyjno – biurowych na rzecz Wydziału Kontroli i Odwołań (umowa zlecenie). zobacz

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER

21-08-2015
MPiPS ogłasza konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej. zobacz

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

19-08-2015
Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 (pytania i odpowiedzi będą na bieżąco uzupełniane i aktualizowane). zobacz

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

19-08-2015
Informujemy o wydłużeniu terminu naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//