Nie przegap

Wręczono nagrody laureatom VII edycji konkursu "Ludzka twarz EFS"

25-07-2014
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 25 lipca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyła się gala wręczenia nagród w VII edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”. zobacz

Aktualności

Stanowisko IZ dotyczące zlecania usług nabywania, opracowania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych

29-08-2014
W związku z trwającymi wyjaśnieniami rozbieżności interpretacyjnych, przedstawiamy stanowisko IZ w przypadku zlecania usług dotyczących nabywania, opracowania, produkcji lub koprodukcji materiałów programowych zobacz

Szkolenia dla kardy kierowniczej jednostek OPS

22-08-2014
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza na szkolenia dla kadry kierowniczej OPS zobacz

Konsultacje społeczne ordynacji wyborczej

12-08-2014
Rada Działalności Pożytku Publicznego przekazuje do konsultacji projekt ordynacji wyborczej, określającej zasady wyboru przedstawicieli NGO na członków komitetów monitorujących krajowe i regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020. zobacz

Lista umów zawartych w lipcu 2014 roku w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_12_2013

11-08-2014
Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” publikujemy listę umów podpisanych w lipcu 2014 r. w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_12_2013. zobacz

Lista umów zawartych w lipcu 2014 roku w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_11_2013

11-08-2014
Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” publikujemy listę umów podpisanych w lipcu 2014 r. w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_11_2013. zobacz

Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_15_2014

11-08-2014
Ogłaszamy konkurs nr DWF_5.4.2_15_2014 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną” zobacz

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 5.5.2 PO KL w lipcu 2014 r.

08-08-2014
W lipcu br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach konkursu zamkniętego nr DWF_5.5.2_7_2012 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”. zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//