Nie przegap

Lista projektów wybranych do dofinansowania w zakresie studiów I i II stopnia w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

27-01-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach makroregionu II w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 ogłoszony w II Osi priorytetowej PO WER 2014-2020. zobacz

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

25-01-2016
MRPiPS publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 zobacz

Aktualności

Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze „Integracja społeczna”

04-02-2016
Publikujemy wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze „Integracja społeczna” w dziedzinie „Instrumenty finansowe wykorzystywane na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” zobacz

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie metodologii prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji

29-01-2016
Zapraszamy do składania ofert na opracowanie metodologii prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. zobacz

Wybór ekspertów na potrzeby procedury odwoławczej

29-01-2016
W dniach od 8 do 16 września 2015 r. przeprowadzono nabór ofert ekspertów do procedury odwoławczej. zobacz

Zapytanie ofertowe na wybór ekspertów do kontroli zamówień publicznych - ZMIANA WARUNKÓW

27-01-2016
Ze względu na zgłaszane uwagi i składane zapytania Zleceniodawca informuje o zmianie warunków udziału w postępowaniu na świadczenie usług eksperckich w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. zobacz

Lista projektów wybranych do dofinansowania w zakresie studiów I i II stopnia w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15

27-01-2016
Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach makroregionu II w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-002/15 ogłoszony w II Osi priorytetowej PO WER 2014-2020. zobacz

Zapytanie ofertowe na wybór ekspertów do kontroli zamówień publicznych udzielanych w projektach PO WER

25-01-2016
Zapraszamy do przesłania oferty na świadczenie usług eksperckich w zakresie kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonych przez projektodawców Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). zobacz

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

25-01-2016
MRPiPS publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 zobacz
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS