Nie przegap

Informacja na temat spotkań dot. konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 w ramach Gwarancji dla młodzieży

18-05-2015
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie spotkaniami informacyjnymi w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 uprzejmie prosimy o delegowanie do udziału po jednej osobie reprezentującej dany podmiot. zobacz

Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży” w ramach PO WER 2014-2020

06-05-2015
Departament Wdrażania EFS w MPiPS ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji PO WER. zobacz

Aktualności

Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Zatrudnienie” PO WER

25-05-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło procedurę naboru kandydatów na ekspertów w dziedzinie „Zatrudnienie” w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zobacz

Międzynarodowe badanie osób 50+ w Polsce

25-05-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej reprezentuje Polskę w VI rundzie badania dotyczącego zdrowia, starzenia i przechodzenia na emeryturę w Europie – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). zobacz

Zmiany w funkcjonowaniu infolinii dot. konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

22-05-2015
Informujemy, że w dniu 22.05.2015 r. infolinia dotycząca konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 będzie czynna do godziny 11.00. zobacz

Zmiany w funkcjonowaniu infolinii dot. konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

20-05-2015
Informujemy, że w dniu 20.05.2015 r. infolinia dotycząca konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 będzie nieczynna. zobacz

Informacja na temat spotkań dot. konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 w ramach Gwarancji dla młodzieży

18-05-2015
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie spotkaniami informacyjnymi w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 uprzejmie prosimy o delegowanie do udziału po jednej osobie reprezentującej dany podmiot. zobacz

Drugi nabór dot. kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego przez IP w dziedzinie PO WER "Zatrudnienie"

15-05-2015
W związku ze zmianą warunków naboru kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą PO WER obszar „Zatrudnienie”, MPiPS zaprasza do składania dokumentów uprawniających do wpisu do ww. wykazu. zobacz

Zaproszenie na szkolenie organizowane przez FISE, CRZL oraz MPiPS

14-05-2015
Zaproszenie na szkolenia wspomagające wdrożenie Nowego Standardu Działania w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//