Nie przegap

Wręczono nagrody laureatom VII edycji konkursu "Ludzka twarz EFS"

25-07-2014
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 25 lipca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyła się gala wręczenia nagród w VII edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”. zobacz

Aktualności

Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Działania 1.2 PO KL

28-07-2014
W dniu 8 lipca 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji Społecznej”. zobacz

Wręczono nagrody laureatom VII edycji konkursu "Ludzka twarz EFS"

25-07-2014
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 25 lipca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyła się gala wręczenia nagród w VII edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”. zobacz

Interpretacja IZ PO KL dot. pkt 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

23-07-2014
Publikujemy interpretację Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczącą punktu nr 7 i 8 podrozdziału nr 4.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 2 kwietnia 2014 r. (obowiązujących od dnia 1 maja 2014 r.). zobacz

Wyniki oceny globalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_14_2013

18-07-2014
Publikujemy wyniki oceny globalnej projektów poddanych ocenie podczas posiedzenia Panelu Ekspertów obradującego w dniach 4-8 lipca 2014 r. w ramach konkursu zamkniętego nr DWF_5.4.2_14_2013. zobacz

Materiały ze spotkań informacyjnych z beneficjentami

10-07-2014
Publikujemy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi oraz materiały ze spotkań z beneficjentami, które odbyły się 27 i 30 czerwca 2014 r. w Warszawie. zobacz

Podpisane umowy w ramach Działania 1.5 w czerwcu 2014 roku

07-07-2014
W miesiącu czerwcu 2014 r. podpisano 5 umów w ramach konkursu zamkniętego nr DWF_1.5_2_2012. zobacz

Lista umów zawartych w czerwcu 2014 roku w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_12_2013

03-07-2014
Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” publikujemy listę umów podpisanych w czerwcu 2014 r. w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_12_2013. zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//