Aktualności

VI otwarte spotkanie dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL

19-09-2014
Zapraszamy do uczestnictwa w VI spotkaniu otwartym dla Beneficjentów projektów współpracy ponadnarodowej PO KL organizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą - Centrum Projektów Europejskich w dniu 20 października 2014 r. zobacz

Nabór ofert dotyczących weryfikacji wniosków o płatność w PO KL

18-09-2014
Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaprasza ekspertów do składania ofert dotyczących weryfikacji wniosków o płatność w PO KL zobacz

Zakończono etap podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr DWF_5.5.2_7_2012

18-09-2014
Departament Wdrażania EFS w MPiPS zakończył etap negocjacji i podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr DWF_5.5.2_7_2012 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”. zobacz

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie, oznaczenie i dostarczenie artykułów promocyjnych dot. PO KL - ponowienie zapytania

16-09-2014
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę artykułów promocyjnych dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. zobacz

Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Kapitał Ludzki

15-09-2014
9 września 2014 r. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, zatwierdził zmieniony dokument Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. zobacz

Wstępne założenia konkursów na szczeblu centralnym dotyczących wsparcia osób młodych na rynku pracy w ramach PO WER 2014-2020

09-09-2014
Wstępne założenia konkursów na szczeblu centralnym dotyczących wsparcia osób młodych na rynku pracy finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zobacz

Lista umów zawartych w sierpniu 2014 roku w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_11_2013

05-09-2014
Publikujemy lista umów podpisanych w sierpniu 2014 r. w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_11_2013 pt. pt. „Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//