Nie przegap

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

27-07-2015
Informujemy o zmianach w regulaminie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych PO WER. zobacz

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

22-07-2015
MPiPS zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w ramach Działania 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER. zobacz

Aktualności

Zmiany w regulaminie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

27-07-2015
Informujemy o zmianach w regulaminie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszonego w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych PO WER. zobacz

Wydłużenie terminu naboru ofert na wykonanie serwisu internetowego poświęconego PO WER w MPiPS

24-07-2015
Informujemy, że ze względu na konieczność zmodyfikowania wzoru formularza ofertowego nabór ofert na wykonanie serwisu internetowego poświęconego działaniom nadzorowanym przez MPiPS w PO WER zostaje wydłużony do 28.07.2015 r. zobacz

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15

22-07-2015
MPiPS zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w ramach Działania 2.5 "Skuteczna pomoc społeczna" PO WER. zobacz

Spotkania informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15

15-07-2015
MPiPS zaprasza na spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w ramach Działania 2.6 PO WER. zobacz

Nabór na ekspertów do wykazu prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą w ramach PO WER w obszarze "Integracja społeczna"

14-07-2015
MPiPS jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania dokumentów uprawniających do wpisu do wykazu kandydatów na ekspertów w obszarze "Integracja społeczna". zobacz

Zmiany w funkcjonowaniu infolinii dot. konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

10-07-2015
Informujemy, że w dniu 13.07.2015 r. infolinia dotycząca konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 ogłoszonego w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 będzie nieczynna. zobacz

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie serwisu internetowego poświęconego PO WER w MPiPS

10-07-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na wykonanie serwisu internetowego poświęconego działaniom nadzorowanym w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//