Nie przegap

Zakończono ocenę merytoryczną wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

25-11-2015
W dniu 23.11.2015 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 ogłoszonym w I Osi priorytetowej PO WER 2014-2020 służącym realizacji Gwarancji dla młodzieży. zobacz

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

30-10-2015
Publikujemy listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 zobacz

Aktualności

Zakończono ocenę merytoryczną wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15

25-11-2015
W dniu 23.11.2015 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 ogłoszonym w I Osi priorytetowej PO WER 2014-2020 służącym realizacji Gwarancji dla młodzieży. zobacz

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15

20-11-2015
Publikujemy Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/15 zobacz

Wyniki konsultacji społecznych założeń konkursu na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej

18-11-2015
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prezentuje wyniki konsultacji społecznych założeń kryteriów wyboru projektów do konkursu w Działaniu 2.7 PO WER „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”. zobacz

Nabór ofert na opracowanie metodologii monitoringu jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościam

17-11-2015
MPiPS zaprasza o składania ofert na opracowanie metodologii prowadzenia monitoringu działań jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zobacz

Nabór ofert na szkolenie nt. Metodyki doboru próby w procesie kontroli projektów PO WER dla pracowników MPiPS

13-11-2015
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia nt. Metodyki doboru próby w procesie kontroli projektów PO WER dla pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. zobacz

Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15

12-11-2015
MPiPS zaprasza na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/15 ogłoszony w w ramach Działania 2.8 PO WER. zobacz

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

30-10-2015
Publikujemy listę projektów skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 zobacz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 22 461 63 04, 22 461 63 05 | fax. 22 461 62 64
Powered by: Edito CMS

//